Informacje o jednostce 

 

 

 

 

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Samborcu zostało powołane Uchwałą Rady Gminy w Samborcu Nr XXXII/128/09 z dnia 27 lutego 2009 r. Zgodnie z uchwałą Nr XII/66/2015 Rady Gminy Samborzec z dnia 29 października 2015 r. oraz Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Samborzec, z dniem 1 stycznia 2016 r. Centrum zmieniło nazwę na Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu. Siedzibą Ośrodka jest Samborzec, zasięg jego działania obejmuje teren administracyjny Gminy Samborzec.

Gminny Ośrodek Kultury powstał z potrzeby działania na rzecz lokalnej społeczności, jej integracji w obszarze kultury i tradycji lokalnej, tworzenia możliwości rozwoju również w zakresie rekreacji i sportu.

 

 

Załączniki

uchwala_12_66_2015_wersja_edit.pdf

Data: 2018-11-13 07:57:01 Rozmiar: 139k Format: .pdf Pobierz

uchwala_12_66_2015.pdf

Data: 2018-10-25 08:30:10 Rozmiar: 66.66k Format: .pdf Pobierz

uchwala_32_128_2009.pdf

Data: 2015-06-23 12:27:49 Rozmiar: 588.95k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1333
Podmiot udostępniający informację : Gminny Ośrodek Kultury w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Mazur
Osoba odpowiedzialna za informację : Mazur Sebastian
Czas wytworzenia: 2014-06-05 09:11:50
Czas publikacji: 2018-11-13 07:57:01
Data przeniesienia do archiwum: Brak