Informacje nieudostępnione w BIP 

 

Informacjie nieudostępnione w BIP

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz.1198) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek (art.10, ust.1 wyżej cytowanej ustawy).

 

 

Liczba odwiedzin : 609
Podmiot udostępniający informację : Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kaczor
Osoba odpowiedzialna za informację : Kaczor Dorota
Czas wytworzenia: 2014-05-15 11:28:38
Czas publikacji: 2014-05-15 11:28:38
Data przeniesienia do archiwum: Brak