Regulaminy i wnioski do pobrania 

 

 

Poniżej można pobrać i zapoznać się z następującymi dokumentami:

1. Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZPPO w Samborcu

2.  Regulamin zamówień publicznych ZPPO w Samborcu

3. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych ZPPO w Samborcu:

- Wniosek o przyznanie losowej zapomogi pieniężnej - zał. nr 2

- Wniosek o przyznanie świadczenia rzeczowego lub pieniężnego - zał. nr 3

- Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z ZFŚS - zał. nr 4

4. Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudnionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu:

- Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej - zał. nr 1

 

 

Załączniki

Regulamin przyznawania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli ZPPO w Samborcu.pdf

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 92.21k Format: .pdf Pobierz

Wniosek o przyznanie losowej zapomogi pieniężnej - zał. nr 2.doc

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 37.5k Format: .doc Pobierz

Wniosek o przyznanie świadczenia rzeczowego lub pieniężnego - zał. nr 3.doc

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 41k Format: .doc Pobierz

Wniosek o przyznanie pomocy zdrowotnej.doc

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 32k Format: .doc Pobierz

Regulamin Funduszu Zdrowotnego dla nauczycieli zatrudionych w Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu.pdf

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 764.34k Format: .pdf Pobierz

Regulamin Funduszu Świadczeń Socjalnych ZPPO 19.03.2014.docx

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 69.84k Format: .docx Pobierz

Informacja o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby zamierzającej korzystać z ulgowych świadczeń finansowych z ZFŚS - zał. nr 4.doc

Data: 2015-03-06 13:42:59 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

Regulamin zamówień publicznych ZPPO w Samborcu

Data: 2018-11-23 11:41:52 Rozmiar: 3.48M Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1218
Podmiot udostępniający informację : Zespół Publicznych Placówek Oświatowych w Samborcu
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Kaczor
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Kaczor
Czas wytworzenia: 2016-03-16 14:35:01
Czas publikacji: 2018-11-23 12:24:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak